סיור במפעל

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

תערוכת ACE 2016 בהודו

auto moulding production line 1

קו ייצור אוטומטי לדפוס 1

auto moulding production line 2

קו ייצור אוטומטי לדפוס 2

auto moulding production line 3

קו ייצור אוטומטי לדפוס 3

casting head cutting workshop

סדנת חיתוך ראש יציקה

casting railway system

מערכת רכבת יציקה

customer visiting factory 1

לקוח מבקר במפעל 1

customer visiting factory the 1st time

לקוח מבקר במפעל בפעם הראשונה

customer visting factory the 3rd time

הלקוח מבקר במפעל בפעם השלישית

customer visting factory

לקוחות המבקרים במפעל

dust removal facilities

מתקנים להסרת אבק

dust removal installation

התקנה להסרת אבק

Moulding sand laboratory

מעבדת חול דפוס